Aglomeracija Mursko Središće i Lipik-Pakrac. Ima li razlike?

Kao što znate u Murskom Središću je u tijeku aglomeracija. Kako ona izgleda Središćanci dobro znaju, a sada donosimo prilog o tome kako izgleda aglomeracija Lipik-Pakrac.

TVRTKA „VODE LIPIK d.o.o.“ PREUZELA JE SPECIJALIZIRANA VOZILA VRIJEDNOSTI 2,8 MILIJUNA KN ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC.

Dana 4.8.2020., u prostorijama tvrtke VODE LIPIK d.o.o., izvršena je primopredaja vozila za čišćenje sustava odvodnje vrijedno 1,8 milijuna kuna te vozila s TV kamerom i opremom za kontrolu ispravnosti kanalizacijskog sustava vrijedno 1 milijuna kuna, a koja će se koristiti na već započetom projektu Aglomeracije Lipik-Pakrac. Primopredaji specijalnih vozila prisustvovali su među ostalim, Marijan Pierobon – direktor tvrtke naručitelja komunalno poduzeće „VODE LIPIK d.o.o.“, gradonačelnica Pakraca – Anamarija Blažević, gradonačelnik Lipika – Vinko Kasana, predstavnici isporučitelja nevedene opreme – tvrtke Gradatin d.o.o., uz ostale dionike projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ te predstavnike medija. Predstavnik tvrtke naručitelja , Marijan Pierobon tom prilikom je ukratko opisao važnost projekta za lokalnu zajednicu, ali je i naglasio važnost upravo preuzetih vozila za projekt. Nastavio je „da će se većim kamionom, s ugrađenim snažnim vakumskim pumpama, vršiti čišćenje i usisavanje nečistoća, dok će se ispiranje raditi visokotlačnim pumpama. Kamion na sebi nosi spremnik od 7 kubika za nečisti sadržaj te dva manja od 2,7 kubika s čistom vodom za ispiranje. Uz navedeno, manje vozilo je zapravo kombi s ugrađenom opremom koja služi za podzemno upravljanje kamerom montiranom na tzv. traktor koji putuje kroz kanalizaciju s dosegom od 200 metara te bilježi oštećenja i lokacije gdje će se poslije vršiti saniranje, a sve završava izvješćem u foto, video ili pisanom obliku“.

Ispred Grada Pakraca, gradonačelnica Anamarija Blažević je  izrazila zadovoljstvo napretkom projekta aglomeracije, odnosno nabavkom nove opreme koja će poboljšati komunalnu infrastrukturu i sustav odvodnje, odnosno pojačati prevenciju od poplava.

Lipički gradonačelnik Vinko Kasana istaknuo je da je nabava vrhunskih specijaliziranih vozila samo jedan, ali važan dio projekta aglomeracije kojim se kroz modernizaciju komunalne infrastrukture hvata priključak s razvijenim sredinama.

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ obuhvaća potrebna ulaganja u sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u svrhu postizanja zahtjeva Direktive o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, kao i potrebna ulaganja u sustave javne vodoopskrbe na području aglomeracije Lipik-Pakrac (Grad Lipik i Grad Pakrac) u Požeško-slavonskoj županiji.

Građevinski radovi na projektu aglomeracije započeli su početkom lipnja 2020, a planirano je da traju otprilike 28 mjeseci. Projekt predviđa dvije osnovne aktivnosti – prva se odnosi na formiranje sustava odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Lipik – Pakrac koje će u konačnici imati 115 kilometara kanala te 18 crpnih stanica te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za cca. 13.500 stanovnika . Projektom je predviđena izgradnja više od 33 km novih kanalizacijskih sustava te rekonstrukcija 22 km postojećeg kanalizacijskog sustava, a cilj je povećanje priključenosti za cca četiri tisuće novih stanovnika. Drugi dio projekta odnosi se na rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava. Projektom će se rekonstruirati središnji dijelovi Pakraca i Lipika u dužini većoj od 25 kilometara cjevovoda te izgradnja i rekonstrukcija dovodnog cjevovoda od Gaja do Dobrovca, što je sveukupno 36,3 kilometara cjevovoda, a u sklopu projekta će se spojiti i naselje Kusonje u kojem se gradi kanalizacijski sustav pa će se na ovaj način novih 225 korisnika spojiti na javni vodoopskrbni sustav.

Komunalna tvrtka. „VODE LIPIK d.o.o.“ je nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

(Ante Horvatić, „VODE LIPIK d.o.o.“)